Danh mục: HIỂU BIẾT VỀ ĐỒ THỜ TÂM LINH

Từ Đường – Nhà Thờ Họ trong văn hóa của người Việt

Cội rễ, gốc gác với nhiều người Việt Nam thật đơn giản mà ý nghĩa vô cùng to lớn. Cùng với gốc đa, giếng nước, sân đình, những hình ảnh tiêu biểu của làng quê Việt Nam, cội rễ với đa phần người Việt còn là sự gắn kết và tiếp nối của bao thế …

Test Grid Item

Description Grid Item