Danh mục: HIỂU BIẾT VỀ ĐỒ THỜ TÂM LINH

5 tiêu chí cơ bản lựa chọn cơ sở tạc tượng uy tín.

Thỉnh tượng về để cúng dường hay để thờ là một công việc vô cùng thiêng liêng và cao cả. Chúng ta họa, tạc, tô tượng các Ngài để thờ, là vì ngưỡng mộ hạnh nguyện cao cả của các Ngài và tỏ lòng tri ân, kính mến tâm vị tha không bờ bến của …

Quy trình tạc tượng bằng gỗ

Để làm ra được một tác phẩm tượng bằng gỗ đẹp, có hồn, đòi hỏi người thợ ngoài tay nghề ra phải có sự am hiểu về gốc tích, lịch sử của các vị Phật, Thánh, ... Đặc biệt, người thợ phải là người có tâm, toàn tâm toàn ý để tạc tượng, có như …