Hiển thị tất cả 2 kết quả

TƯỢNG A DI ĐÀ

Tượng Phật A di đà thường có những nét đặc trưng: đầu có các cụm thịt nhìn như tóc xoắn ốc,đó là Nhục kế-1 trong 32 tướng siêu việt, mắt nhìn xuống, miệng thoáng nụ cười cảm thông cứu độ, mình mặc áo cà sa, ngực có chữ vạn, ngồi hoặc đứng trên tòa sen

Phật A di đà cũng thường được trình bày với hình tượng mang vương miện kết bằng ngọc quý, có khi dưới dạng của Pháp Tạng tỳ kheo, một dạng tiền kiếp của phật A Di Đà. Thông thường, A-di-đà được vẽ ngồi trên tòa sen, tay Ngài bắt ấn thiền hay ấn giáo hóa. Cùng được thờ chung với Phật A di đà là hai Bồ Tát, đó là Tượng Phật Bà Quan Âm đứng bên trái và Đại Thế Chí đứng bên phải. Có khi người ta trình bày Tượng Phật A di đà đứng chung với Tượng Phật dược Sư.