Thẻ: quan de ngu

NGŨ VỊ TÔN QUAN

Ngũ Vị Tôn Quan còn gọi là Ngũ Vị Tôn Ông, hay Ngũ Vị Quan Lớn. Đây là 5 vị đại quan có vai trò rất quan trong trong Tứ Phủ.