Thẻ: quy trinh tac tuong phat

Quy trình tạc tượng Phật bằng gỗ

Để làm ra được một tác phẩm tượng bằng gỗ đẹp, có hồn, đòi hỏi người thợ ngoài tay nghề ra phải có sự am hiểu về gốc tích, lịch sử của các vị Phật, Thánh, ... Đặc biệt, người thợ phải là người có tâm, toàn tâm toàn ý để tạc tượng, có như …