Thẻ: tuong tuyet son

Tìm hiểu về tượng Tuyết Sơn trong chùa

Dựa theo cuộc đời Phật Thích Ca, Ngài được tạc thành 4 loại tượng cho các giai đoạn khác nhau: (1) tượng Thích Ca sơ sinh - hình tượng một cậu bé tay chi thiên tay chỉ địa (2) Tượng Tuyết Sơn (3) Tượng Thích Ca thuyết pháp (4) Tượng Nhập Niết Bàn